Draghällan Fastigheter

 

Fritidshusområde i Hamn

Vi har genom vårt fastighetsbolag Draghällans Fastigheter förvärvat ett tomtområde i Hamn, 25 minuter söder om Sundsvall city, där vi planerat att bygga 20 st fritidshus.

Området ligger på Kustartilleriets gamla område högt på ett berg med vidunderlig utsikt över Sundsvallsbukten. Vi har klart med förhandsbesked för 4 hus till att börja med

Det mesta av skogen gallrade vi bort under sensommaren 2017, för att sedan köra igång med visningshuset under hösten. Visningshuset blev nyckelfärdigt i maj 2018.

Ett hus till är byggt där nuvarande ägare kunde flytta in på senhösten 2018.

Husen kommer att bli på ca 100 m2 eller enligt överenskommelse samt byggrätt på ytterligare 40 m2.

Man kan välja att antingen köra med blockhus från hustillverkare eller bygga i lösvirke. 

 

Ritningar (PDF) >>
Hamnberget Broschyr (PDF) >>
Hamnberget Prislista >>

 

 

 

 

 

Gå till Mobilversion